สมาชิกหมายเลข 3752670 http://cupoil.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=12-07-2017&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=12-07-2017&group=1&gblog=9 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เพิ่งรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=12-07-2017&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=12-07-2017&group=1&gblog=9 Wed, 12 Jul 2017 22:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=14-05-2017&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=14-05-2017&group=1&gblog=8 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[กวาดเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=14-05-2017&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=14-05-2017&group=1&gblog=8 Sun, 14 May 2017 22:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=04-05-2017&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=04-05-2017&group=1&gblog=7 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเหนื่อยแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=04-05-2017&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=04-05-2017&group=1&gblog=7 Thu, 04 May 2017 22:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=30-04-2017&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=30-04-2017&group=1&gblog=6 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[หากวันหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=30-04-2017&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=30-04-2017&group=1&gblog=6 Sun, 30 Apr 2017 0:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=22-04-2017&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=22-04-2017&group=1&gblog=5 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[Broken heart or just broken glass]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=22-04-2017&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=22-04-2017&group=1&gblog=5 Sat, 22 Apr 2017 0:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=06-04-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=06-04-2017&group=1&gblog=4 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=06-04-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=06-04-2017&group=1&gblog=4 Thu, 06 Apr 2017 23:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=18-03-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=18-03-2017&group=1&gblog=3 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้นอน อะไรๆมันก็ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=18-03-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=18-03-2017&group=1&gblog=3 Sat, 18 Mar 2017 18:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=17-03-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=17-03-2017&group=1&gblog=2 http://cupoil.bloggang.com/rss <![CDATA[แหลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=17-03-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cupoil&month=17-03-2017&group=1&gblog=2 Fri, 17 Mar 2017 23:25:06 +0700